Kontakti

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

POMOĆNIK MINISTRA
Edina STEVIĆ, prim. mr. ph
Telefon: +387(0)33 562-106

POMOĆNIK DIREKTORA ZAVODA ZA INFORMATIKU I STATISTIKU
Mr.sc. Ezudin KURTOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-001

INFORMATIČKA PODRŠKA
Igor Martinović
Telefon: +387(0)33 562-284

INFORMATIČKA PODRŠKA
Denisa Duraković
Telefon: +387(0)33 562-175