DOO ˝Farmacija 2011˝ Bihać

Adresa

Zagrebačka 2

Grad

Bihać

Telefon

+387 37 319 122

Fax

+387 37 388 804

Mail

farmacija.bihac@bih.net.ba

Odgovorna osoba

Mediha Salihodžić

Odgovorna osoba za firmu

Marija Pečenković