Eli Lilly B-H d.o.o.

Adresa

Azize Šaćirbegović 1

Grad

Sarajevo

Telefon

+387 33 263 670

Fax

+387 33 216 686

Mail

ziga_maina@lilly.com

Odgovorna osoba

Maina Sakić

Odgovorna osoba za firmu

Amra Pešto