Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo

Adresa

Zmaja od Bosne 7-7A

Grad

Sarajevo

Telefon

33559182

Fax

33559180

Mail

amra_omeragic@yahoo.com

Odgovorna osoba

Amra Hamzić

Odgovorna osoba za firmu

Džanita Kamerić-Jalovčić