Hercegovinalijek d.o.o. Mostar

Adresa

Muje Pašića 4

Grad

Mostar

Telefon

387 36 501 511

Fax

+387 36 501 501

Mail

lamija.nistovic@hercegovinalijek.ba

Odgovorna osoba

Lamija Ništović

Odgovorna osoba za firmu

Minela Šurković