Krajinagroup d.o.o. Banja Luka

Adresa

Novakovići bb

Grad

Banja Luka

Telefon

+387 51 926 760

Fax

+387 51 926 761

Mail

jasminka.mijatovic@krajinagroup.com

Odgovorna osoba

Bogdan Šikić, Bogdan Šikić

Odgovorna osoba za firmu

Jelena Đaković