Mark Medical d.o.o. Sarajevo

Adresa

Radenka Abazovića br.5

Grad

Sarajevo

Telefon

+387 33 722 550

Fax

+387 33 659 158

Mail

anela.misira@mark-medical.com

Odgovorna osoba

Anela Misira

Odgovorna osoba za firmu

Alma Milavica