NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo

Adresa

Hasiba Brankovića 9

Grad

Sarajevo

Telefon

+387 33 770 633

Fax

+387 33 770 644

Mail

registracija@nobel.com.ba ; Aida.Djerzic@nobel.com.ba

Odgovorna osoba

Aida Đerzić

Odgovorna osoba za firmu

Ednan Turalić